wz

Vodná elektráreň Krpeľany

Vodné dielo Krpeľany

Vodné dielo Krpeľany, ktoré bolo vybudované v rokoch 1951 - 1957, je prvým riadiacim stupňom hornovážskej kaskády Krpeľany - Sučany - Lipovec. Profil priehrady sa nachádza nad obcou Krpeľany, a to 7,6 km pod sútokom Oravy a Váhu. Hlavné objekty vodného diela sú: zemná priehrada, funkčný objekt riešený na spôsob hate, jalový výpust, vodná elektráreň a odpadový kanál. Priehrada spolu s funkčným objektom vytvára nádrž, ktorej úlohou je denné regulovanie prietokov. Nádrž má celkový objem 8,3 mil. m3, z toho zásobný priestor má 4,5 mil. m3 a stály priestor 3,8 mil. m3. Dĺžka vzdutia nádrže je 6,0 km a maximálna zatopená plocha 1,26 km2. Účelom vodného diela je výroba elektrickej energie, denné vyrovnanie prietokov pre špičkové využitie v celej derivačnej kaskáde. Od vodnej elektrárne vedie pravostranný derivačný kanál 17,2 km dlhý s kapacitou 210 m3.s-1, na ktorom sú vybudované ďalšie dva stupne Sučany a Lipovec. Celkový inštalovaný výkon kaskády je 97 MW a celková výroba elektrickej energie v priemernom roku je 235,4 GWh. Dĺžka zaručenej špičky je 5,0 h.d-1.

Pohľad na vodnú elektráreň Krpeľany